top of page

เน็ตยอดนิยมทุกเครือข่ายราคาพิเศษ

แหล่งรวบรวมโปรเสริมอินเทอร์เน็ต คัดโปรโมชั่นยอดนิยมในทุกเครือข่ายมาให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่าน ทั้งลูกค้าในเครือข่ายของ ดีแทค ทรูมูฟเอช และเอไอเอส สามารถเลือกโปรโมชั่นที่ท่านต้องการแล้วทำการสมัครได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องเข้าศูนย์บริการ ทางเว็บไซต์เราจะแบ่งข้อมูลโปรโมชั่นต่าง ๆ ของแต่ละเครือข่ายไว้อย่างชัดเจนและเป็นโปรโมชั่นที่มีผู้ใช้เป็นจำนวนมากในประเทศไทย

ลูกค้าในเครือข่ายดีแทค ทรูมูฟเอช และเอไอเอส ทุกซิมแบบระบบเติมเงิน เลือกได้เองตามความเหมาะสมทั้งโปรโมชั่น 1วัน 2วัน 7วัน 30วัน 90วัน 180วัน และ 360วัน สามารถเลือกโปรโมชั่นที่ใช่แล้วทำการสมัครได้เลยด้วยตนเอง โดยความเร็วเริ่มต้นตั้งแต่ 512Kbps 1Mbps 2Mbps 4Mbps 6Mpbs และ 10Mbps 

Dtac เน็ตยอดนิยม (สำหรับซิมแบบระบบเติมเงิน)

เน็ตยอดนิยมดีแทค1วัน.jpg

ดีแทคโปรเน็ตยอดนิยม

- แพ็กเกจรายครั้งไม่ต่ออายุอัตโนมัติ

- สมัครได้ทุกซิมทั้งลูกค้าเก่าและใหม่

- เมื่อใช้ครบปริมาณที่กำหนด สามารถ

  ใช้ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด 128Kbps

เน็ตเร็ว : 4Mbps

ปริมาณเน็ต : 1GB

ราคา : 32บาท

ราคารวมภาษี : 34.24บาท

ใช้ได้นาน : 24ชั่วโมง

สมัครกด : *104*694*9137081#

เน็ตยอดนิยมดีแทค7วัน.jpg

ดีแทคโปรเน็ตยอดนิยม

- แพ็กเกจรายครั้งไม่ต่ออายุอัตโนมัติ

- สมัครได้ทุกซิมทั้งลูกค้าเก่าและใหม่

- เมื่อใช้ครบปริมาณที่กำหนด สามารถ

  ใช้ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด 128Kbps

เน็ตเร็ว : 4Mbps

ปริมาณเน็ต : 7GB

ราคา : 220บาท

ราคารวมภาษี : 235.4บาท

ใช้ได้นาน : 1สัปดาห์

สมัครกด : *104*679*9137081#

เน็ตยอดนิยมดีแทค30วัน.jpg

ดีแทคโปรเน็ตยอดนิยม

- แพ็กเกจรายครั้งไม่ต่ออายุอัตโนมัติ

- สมัครได้ทุกซิมทั้งลูกค้าเก่าและใหม่

- เมื่อใช้ครบปริมาณที่กำหนด สามารถ

  ใช้ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด 128Kbps

เน็ตเร็ว : 4Mbps

ปริมาณเน็ต : 20GB

ราคา : 650บาท

ราคารวมภาษี : 695.5บาท

ใช้ได้นาน : 1เดือน

สมัครกด : *104*697*9137081#

Truemove H เน็ตยอดนิยม (สำหรับซิมแบบระบบเติมเงิน)

เน็ตยอดนิยมทรูมูฟเอช1วัน.jpg

เน็ตทรูโปรยอดนิยม

- แพ็กเกจรายครั้งไม่ต่ออายุอัตโนมัติ

- สมัครได้ทุกซิมทั้งลูกค้าเก่าและใหม่

- เมื่อใช้ครบปริมาณที่กำหนด สามารถ

  ใช้ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด 128Kbps

เน็ตเร็ว : 4Mbps

ปริมาณเน็ต : 1GB

ราคา : 32บาท

ราคารวมภาษี : 34.24บาท

ใช้ได้นาน : 24ชั่วโมง

สมัครกด : *900*8325*17808407#

เน็ตยอดนิยมทรูมูฟเอช7วัน.jpg

เน็ตทรูโปรยอดนิยม

- แพ็กเกจรายครั้งไม่ต่ออายุอัตโนมัติ

- สมัครได้ทุกซิมทั้งลูกค้าเก่าและใหม่

- เมื่อใช้ครบปริมาณที่กำหนด สามารถ

  ใช้ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด 128Kbps

เน็ตเร็ว : 4Mbps

ปริมาณเน็ต : 7GB

ราคา : 220บาท

ราคารวมภาษี : 235.4บาท

ใช้ได้นาน : 1สัปดาห์

สมัครกด : *900*8326*17808407#

เน็ตยอดนิยมทรูมูฟเอช30วัน.jpg

เน็ตทรูโปรยอดนิยม

- แพ็กเกจรายครั้งไม่ต่ออายุอัตโนมัติ

- สมัครได้ทุกซิมทั้งลูกค้าเก่าและใหม่

- เมื่อใช้ครบปริมาณที่กำหนด สามารถ

  ใช้ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด 128Kbps

เน็ตเร็ว : 4Mbps

ปริมาณเน็ต : 20GB

ราคา : 650บาท

ราคารวมภาษี : 695.5บาท

ใช้ได้นาน : 1เดือน

สมัครกด : *900*8327*17808407#

Ais เน็ตยอดนิยม (สำหรับซิมแบบระบบเติมเงิน)

เน็ตยอดนิยมเอไอเอส1วัน.jpg

เอไอเอสโปรเน็ตยอดนิยม

- แพ็กเกจรายครั้งไม่ต่ออายุอัตโนมัติ

- สมัครได้ทุกซิมทั้งลูกค้าเก่าและใหม่

- เมื่อใช้ครบปริมาณที่กำหนด สามารถ

  ใช้ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด 128Kbps

เน็ตเร็ว : 4Mbps

ปริมาณเน็ต : 1GB

ราคา : 32บาท

ราคารวมภาษี : 34.24บาท

ใช้ได้นาน : 24ชั่วโมง

สมัครกด : *777*7359*243337#

เน็ตยอดนิยมเอไอเอส7วัน.jpg

เอไอเอสโปรเน็ตยอดนิยม

- แพ็กเกจรายครั้งไม่ต่ออายุอัตโนมัติ

- สมัครได้ทุกซิมทั้งลูกค้าเก่าและใหม่

- เมื่อใช้ครบปริมาณที่กำหนด สามารถ

  ใช้ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด 128Kbps

เน็ตเร็ว : 4Mbps

ปริมาณเน็ต : 7GB

ราคา : 220บาท

ราคารวมภาษี : 235.4บาท

ใช้ได้นาน : 1สัปดาห์

สมัครกด : *777*7360*243337#

เน็ตยอดนิยมเอไอเอส30วัน.jpg

เอไอเอสโปรเน็ตยอดนิยม

- แพ็กเกจรายครั้งไม่ต่ออายุอัตโนมัติ

- สมัครได้ทุกซิมทั้งลูกค้าเก่าและใหม่

- เมื่อใช้ครบปริมาณที่กำหนด สามารถ

  ใช้ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด 128Kbps

เน็ตเร็ว : 4Mbps

ปริมาณเน็ต : 20GB

ราคา : 650บาท

ราคารวมภาษี : 695.5บาท

ใช้ได้นาน : 1เดือน

สมัครกด : *777*7361*243337#

bottom of page